Đặt vé máy bay / khách sạn tại Gotadi dễ dàng - nhanh chóng

1900 9002 (028) 62 857 857
08:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Bảy Có hỗ trợ ngoài giờ, CN & Ngày Lễ

Hoàn tất 3 bước tìm kiếm, đặt vé, thanh toán và nhận vé điện tử hoàn toàn trực tuyến trên Gotadi.com

 

Step 1

  BƯỚC 1 - TÌM CHUYẾN BAY

 1. Chọn tab nội địa
 2. Check vé theo Hãng (Mặc định lọc theo 3 Hãng)
 3. Nhập điểm khởi hành Vd: TP.Hồ Chí Minh (SGN)
 4. Nhập điểm đến Vd: Nha Trang (CXR)
 5. Kích hoạt tab Một chiều
 6. Chọn ngày khởi hành
 7. Chọn số khách theo Người lớn, Trẻ em hay Sơ sinh
 8. Click button “ TÌM CHUYẾN BAY ”

BƯỚC 2 - CHỌN CHUYẾN BAY  

 1. Giá vé rẻ nhất mỗi hãng được lọc 
 2. Thông tin chuyến bay để lựa chọn
 3. Click Chi tiết -> Xem giá báo gồm thuế phí và các điều kiện điều khoản khác
 4. Bạn có thể thay đổi các trường tìm kiếm đã chọn ở bước 1
 5. Chọn chuyến bay và Click khung "đặt chỗ"

 

Step 1

BƯỚC 3 - KIỂM TRA THÔNG TIN & GIÁ

 1. Kiểm tra thông tin chuyến bay đã chọn
 2. Giá vé đã bao gồm thuế phí
 3. Đã là thành viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn
 4. Tiếp tục chưa là thành viên nếu bạn chưa muốn là thành viên

  BƯỚC 4 - NHẬP THÔNG TIN HÀNH KHÁCH

 1. Nhập thông tin hành khách theo số lượng đã chọn
 2. Nhập thông tin người liên hệ đại diện
 3. Click Xuất hóa đơnvà nhập thông tin doanh nghiệp nhận hóa đơn khi có yêu cầu xuất
 4. Click khung tiếp tục để qua bước tiếp theo

 

Step 1

BƯỚC 5 - THANH TOÁN

Giá vé lúc này sẽ cộng thêm phí dịch vụ

 1. Chọn hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản.Đính kèm là thông tin các ngân hàng giao dịch.
 2. Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa thông qua cổng Smartlink.
 3. Chọn hình thức thanh toán bằng Visa / Master Card /JCB thông qua cổng Smartlink.
 4. Chọn hình thức thanh toán và xuất vé trực tiếp tại quầy vé văn phòng gotadi.
 5. Click khung tiếp tục để thực hiện thanh toán

Hoàn tất 3 bước tìm kiếm, đặt vé, thanh toán và nhận vé điện tử hoàn toàn trực tuyến trên Gotadi.com

 

Step 1

  BƯỚC 1 - TÌM CHUYẾN BAY

 1. Chọn tab nội địa
 2. Check vé theo Hãng (Mặc định lọc theo 3 Hãng)
 3. Nhập điểm khởi hành Vd: TP.Hồ Chí Minh (SGN)
 4. Nhập điểm đến Vd: Nha Trang (CXR)
 5. Kích hoạt tab khứ hồi
 6. Chọn ngày khởi hành
 7. Chọn ngày về
 8. Chọn số khách theo Người lớn, Trẻ em hay Sơ sinh
 9. Click button “ TÌM CHUYẾN BAY ”

BƯỚC 2 - CHỌN CHUYẾN BAY  

 1. Giá vé rẻ nhất mỗi hãng được lọc 
 2. Thông tin chuyến bay chiều đi để lựa chọn
 3. Thông tin chuyến bay chiều về để lựa chọn
 4. Click Chi tiết -> Xem giá báo gồm thuế phí và các điều kiện điều khoản khác
 5. Bạn có thể thay đổi các trường tìm kiếm đã chọn ở bước 1
 6. Chọn chuyến bay và Click khung "đặt chỗ"

 

Step 1

BƯỚC 3 - KIỂM TRA THÔNG TIN & GIÁ

 1. Kiểm tra thông tin chuyến bay chiều đi đã chọn
 2. Kiểm tra thông tin chuyến bay chiều về đã chọn
 3. Giá vé đã bao gồm thuế phí
 4. Đã là thành viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn
 5. Tiếp tục chưa là thành viên nếu bạn chưa muốn là thành viên

  BƯỚC 4 - NHẬP THÔNG TIN HÀNH KHÁCH

 1. Nhập thông tin hành khách theo số lượng đã chọn
 2. Thông tin chuyến bay chiều đi
 3. Thông tin chuyến bay chiều về
 4. Nhập thông tin người liên hệ đại diện
 5. Click Xuất hóa đơnvà nhập thông tin doanh nghiệp nhận hóa đơn khi có yêu cầu xuất
 6. Click khung tiếp tục để qua bước tiếp theo

 

Step 1

BƯỚC 5 - THANH TOÁN

Giá vé lúc này sẽ cộng thêm phí dịch vụ

 1. Chọn hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản.Đính kèm là thông tin các ngân hàng giao dịch.
 2. Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa thông qua cổng Smartlink.
 3. Chọn hình thức thanh toán bằng Visa / Master Card /JCB thông qua cổng Smartlink.
 4. Chọn hình thức thanh toán và xuất vé trực tiếp tại quầy vé văn phòng gotadi.
 5. Click khung tiếp tục để thực hiện thanh toán

Hoàn tất 3 bước tìm kiếm, đặt vé, thanh toán và nhận vé điện tử hoàn toàn trực tuyến trên Gotadi.com

 

Step 1

  BƯỚC 1 - TÌM CHUYẾN BAY

 1. Chọn tab nội địa
 2. Chọn Tab quốc tế
 3. Nhập điểm khởi hành Vd: TP.Hồ Chí Minh (SGN),Việt Nam
 4. Nhập điểm đến Vd:Bangkok(BKK),ThaiLand
 5. Kích hoạt tab Một chiều
 6. Chọn ngày khởi hành
 7. Chọn số khách theo Người lớn, Trẻ em hay Sơ sinh
 8. Click button “ TÌM CHUYẾN BAY ”

BƯỚC 2 - CHỌN CHUYẾN BAY  

 1. Giá vé rẻ nhất mỗi hãng được lọc 
 2. Thông tin chuyến bay để lựa chọn
 3. Thông tin chuyến bay chiều về để lựa chọn
 4. Click Chi tiết -> Xem giá báo gồm thuế phí và các điều kiện điều khoản khác
 5. Bạn có thể thay đổi các trường tìm kiếm đã chọn ở bước 1
 6. Chọn chuyến bay và Click khung "đặt chỗ"

 

Step 1

BƯỚC 3 - KIỂM TRA THÔNG TIN & GIÁ

 1. Kiểm tra thông tin chuyến bay đã chọn
 2. Giá vé đã bao gồm thuế phí
 3. Đã là thành viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn
 4. Tiếp tục chưa là thành viên nếu bạn chưa muốn là thành viên

  BƯỚC 4 - NHẬP THÔNG TIN HÀNH KHÁCH

 1. Nhập thông tin hành khách theo số lượng đã chọn
 2. Thông tin chuyến bay
 3. Nhập thông tin người liên hệ đại diện
 4. Click Xuất hóa đơnvà nhập thông tin doanh nghiệp nhận hóa đơn khi có yêu cầu xuất
 5. Click khung tiếp tục để qua bước tiếp theo

 

Step 1

BƯỚC 5 - THANH TOÁN

Giá vé lúc này sẽ cộng thêm phí dịch vụ

 1. Chọn hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản.Đính kèm là thông tin các ngân hàng giao dịch
 2. Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa thông qua cổng Smartlink
 3. Chọn hình thức thanh toán bằng Visa / Master Card /JCB thông qua cổng Smartlink
 4. Chọn hình thức thanh toán và xuất vé trực tiếp tại quầy vé văn phòng gotadi
 5. Click khung tiếp tục để thực hiện thanh toán

Hoàn tất 3 bước tìm kiếm, đặt vé, thanh toán và nhận vé điện tử hoàn toàn trực tuyến trên Gotadi.com

 

Step 1

  BƯỚC 1 - TÌM CHUYẾN BAY

 1. Chọn tab nội địa
 2. Chọn tab quốc tế
 3. Nhập điểm khởi hành Vd: TP.Hồ Chí Minh (SGN)
 4. Nhập điểm đến Vd: Bangkok(BKK)
 5. Kích hoạt tab khứ hồi
 6. Chọn ngày khởi hành
 7. Chọn ngày về
 8. Chọn số khách theo Người lớn, Trẻ em hay Sơ sinh
 9. Click button “ TÌM CHUYẾN BAY ”

BƯỚC 2 - CHỌN CHUYẾN BAY  

 1. Giá vé rẻ nhất mỗi hãng được lọc 
 2. Thông tin chuyến bay chiều đi để lựa chọn
 3. Thông tin chuyến bay chiều về để lựa chọn
 4. Click Chi tiết -> Xem giá báo gồm thuế phí và các điều kiện điều khoản khác
 5. Bạn có thể thay đổi các trường tìm kiếm đã chọn ở bước 1
 6. Chọn chuyến bay và Click khung "đặt chỗ"

 

Step 1

BƯỚC 3 - KIỂM TRA THÔNG TIN & GIÁ

 1. Kiểm tra thông tin chuyến bay chiều đi đã chọn.
 2. Kiểm tra thông tin chuyến bay chiều về đã chọn.
 3. Giá vé đã bao gồm thuế phí.
 4. Đã là thành viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
 5. Tiếp tục chưa là thành viên nếu bạn chưa muốn là thành viên.

  BƯỚC 4 - NHẬP THÔNG TIN HÀNH KHÁCH

 1. Nhập thông tin hành khách theo số lượng đã chọn
 2. Nhập thông tin người liên hệ đại diện
 3. Nhập thông tin liên hệ
 4. Click Xuất hóa đơnvà nhập thông tin doanh nghiệp nhận hóa đơn khi có yêu cầu xuất
 5. Click khung tiếp tục để qua bước tiếp theo.

 

Step 1

BƯỚC 5 - THANH TOÁN

Giá vé lúc này sẽ cộng thêm phí dịch vụ

 1. Chọn hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản.Đính kèm là thông tin các ngân hàng giao dịch.
 2. Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa thông qua cổng Smartlink.
 3. Chọn hình thức thanh toán bằng Visa / Master Card /JCB thông qua cổng Smartlink.
 4. Chọn hình thức thanh toán và xuất vé trực tiếp tại quầy vé văn phòng gotadi.
 5. Click khung tiếp tục để thực hiện thanh toán
Bản đồ
x